הגדלות » הדפסה על שקף
הדפסה דיגיטלית על שקף מיועדת לנקודות מכירה עם שילוט מואר.

השקף חלבי ומואר באור אחורי, דבר אשר מושך מאוד את עיניי הקונים, 

הדפסה זאת ייחודית ומעניקה עומק והבלטה לתמונה המודפסת.

צוות למדה 2000 ישמח לייעץ בנושא.